Østkystens Guld i billeder

Vesterhavsklyngen

Vesterhavsklyngen består af Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Hærvejsklyngen

Hærvejsklyngens historie

Ungeklynge i Vestjylland

I en landsbyklynge i Vestjylland, har de unge dannet en ungeklynge. Ungeklyngen vil skabe et nyt mødested for unge mellem 15-25 år som led i at sikre et stærkere ungdomsliv, fællesskab og tilhørsforhold til stedet.

Vestrum

Sognegrænser og gammelt nag har udfordret klyngen VestRum. Men for første gang er borgerne formelt begyndt at mødes på tværs af syv, tidligere adskilte sogne. Fælles mål og gode idéer danner afsæt for en ny samlet identitet.

Mols i Udvikling

På Mols fik udfordringer med affolkning og skolelukning engagerede borgere til at udvikle nye fællesskaber og løsninger sammen med Syddjurs Kommune. Resultatet er en klynge, der sikrer, at beboerne ikke skal pendle to gange og samler landsbyer på tværs af gamle skel.

Landet på Midtfyn

Hvordan sikrer man, at politikerne lytter til én, selvom man kun er et lille lokalsamfund? På Midtfyn blev etableringen af en landsbyklynge vejen til indflydelse og synlighed på den kommunalpolitiske dagsorden.

Landet mellem fjordene

Landet mellem fjordene strækker sig fra Præstø til Svinø og nu åbnes et nyt områdekontor i Lundby, som mange forhåbentlig vil få både glæde og gavn af. I programmet fortælles bl.a om baggrunden og muligheder.

Landet på Midtfyn