Landet mellem fjordene

Klyngens godt 25 landsbyer ligger fordelt over et 20 kilometer langt bælte mellem de to fjorde Dybsø og Præstø Fjord på Sydsjælland. Fælles er, at landsbyerne kæmper med faldende børnetal og en stærk stigning i antallet af ældre over 80 år. Prognoser peger således på, at antallet af skolebørn vil falde fra 680 i 2015 […]