Rebild Øst klyngen

Udfordringerne i området minder i høj grad og de generelle udfordringer i de danske yder- og landdistriktskommuner: De små landsbyer har igennem tiderne altid set hinanden som konkurrenter; foreningslivet er presset på både frivillige og medlemmer; de kollektive transportmuligheder mangler; mobildækningen er ringe; og kreditforeningerne er ikke villige til at give lån, for blot at […]

Mariager Fjord Vest

Landsbyklyngen Mariager Fjord Vest er en klynge, der bryder grænser. Klyngen består af lokalsamfundene Døstrup, Hørby Kirkeby, Brøndum, Snæbum, Hvilsom, Hvornum, Nørre Onsild, Sønder Onsild i den vestlige del af Mariagerfjord Kommune, men klyngen rækker også ind i de to nabokommuner og indbefatter Stenild i Rebild Kommune og Klejtrup i Viborg Kommune. ”Formålet med at […]