Kronjylland

Landsbyklyngen Kronjylland ligger lige op af Randers Fjord, som er under udvikling som naturpark. I klyngen ønsker man at følge op på det, således at landbrugs-, motions-, oplevelses- og turistmulighederne udvikles i positiv retning. Klyngen vurderer, at den samlede indsats landsbyerne imellem vil få afgørende betydning i den proces. Beliggenheden har ligeledes betydning for den […]