Vesterhavsklyngen

I den vestligste del af Holstebro Kommune ligger landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum klemt inde mellem Nissum Fjord, Vesterhavet, Husby Sø, Madum Å og Husby Klitplantage. Det vindblæste og flade landskab er derfor kendetegnet af en bred biodiversitet bestående af både hav, fjord, skov og eng. De fem landsbyer er udfordret af […]