Østkystens guld

Siden 2014 har landsbyerne Voerså, Lyngså og Præstbro samarbejdet under navnet ”Den Bette Trekant & Co.”. Nu mener de, at tiden er moden til, at samarbejdet skal udvides og videreudvikles til en landsbyklynge med flere nye aktører. På den måde kan endnu flere være med til at sætte nye mål og få virkeliggjort en række konkrete […]