Det gode møde

I Danmark har vi en lang tradition for møder bl.a. i foreningslivet.  Møder kan have en tendens til at blive rutineprægede og fastlåste i formen. Det giver ikke altid det bedste resultat og kan virke demotiverende for nogle og – i værste fald – holde de ikke mødevante ude af ”det gode selskab”.  Den faste […]

Find landsbyklynge-ambassadører i fællesskab

Frivillige motiveres forskelligt. For nogle bærer det lønnen i sig selv, at de kan gøre en forskel for en sag, som de er optagede af. For andre handler det mere om at være en del af det sociale fællesskab. Men de fleste er positive og vil gerne bidrage, hvis de bliver spurgt personligt, om de […]

SUMO-analysen

SUMO står for: Styrke, Udviklingspotentiale, Muligheder og Opmærksomhedspunkter En SUMO-analyse er en anerkendende udgave af SWOT-analysen. En SWOT-analyse forholder sig til nuværende svagheder og styrker samt til de eksterne muligheder og trusler, de står overfor. En SWOT-analyse står for Strengths (styrker), Weaknesses (svagheder), Opportunities (muligheder) og Threats (trusler). Styrker og svagheder er indre forhold. Muligheder […]

Landsbyklynge – hvad er det, og hvorfor skal vi have en?

Landsbyer er forskellige og det er landsbyklynger også. Det der definerer en landsbyklynge er, at flere landsbyer finder sammen i et nyt fællesskab. At landsbyer og borgere samles om og deler alt fra identitet og institutioner til foreninger og rekreative tilbud. I en landsbyklynge bruger landsbyerne hinandens styrker til at udvikle den enkelte landsby og […]