Fokusgruppen kontaktede alle landsbyer i klyngen for at holde et borgermøde i alle landsbyer eller sogne. På borgermøderne fortalte medlemmerne af fokusgruppen kort, hvorfor de var optagede af at etablere en klynge.

Men de brugte mest tid på de fremmødtes holdninger til tre spørgsmål:

Deltagerne arbejdede med spørgsmålene i grupper. Til sidst delte de deres holdninger i plenum, og fokusgruppen sammenfattede konklusionerne.

Fællesmøde for hele klyngen

Da fokusgruppen havde afholdt borgermøder i alle landsbyer og sogne, indkaldte den til et fællesmøde for hele klyngen. Her fremlagde fokusgruppen en sammenfatning af konklusionerne fra de tidligere møder. Derefter dannede deltagerne i fællesskab nye arbejdsgrupper, eller de meldte sig til igangværende grupper.

Fokusgruppens fremgangsmåde gjorde, at borgerne følte sig hørt, og at de nemt kunne finde ud af, hvordan de kunne tage del i landsbyklyngen og dens videre arbejde.