Landsbyklyngen Fyns Søland blev skarpe på elevatortalen

En ting er at sidde på møderne og tale om, hvorfor vi gerne vil skabe en landsbyklynge, hvordan vi kan gøre det, og hvad det er. Noget andet er, hvad vi siger, når vi møder vores medborgere i dagligvarebutikken, i børnehaven, i foreningen, på et marked eller som her til fælles aktivitetsdag i naturområdet. Korte […]

Landsbyklyngen Mariager Fjord Vest inddrog alle borgere

Fokusgruppen kontaktede alle landsbyer i klyngen for at holde et borgermøde i alle landsbyer eller sogne. På borgermøderne fortalte medlemmerne af fokusgruppen kort, hvorfor de var optagede af at etablere en klynge. Men de brugte mest tid på de fremmødtes holdninger til tre spørgsmål: Hvilke aktiviteter er bedst egnede til vores lokalområde?  Hvilke aktiviteter vil […]