Fra journalist: Har du en succeshistorie, du vil dele?

Kære alle, Mit navn er Frederik og jeg er journalist på Altinget: Civilsamfund. Jeg er ved at finde frem til de gode civilsamfundshistorier ude i landet. Måske har du en til mig? De danske landsbyer bliver mindre, og folk flytter til storbyerne. I hvert fald nogle steder. Andre steder tager lokalbefolkningen kampen op, tænker ud […]

Status i Landsbyklynge KRONJYLLAND

Efter ca. 1½ års forarbejde har initiativgruppen i Kronjylland – bestående af 13 landsbyer omkring Korshøjskolen – mandag d. 16. jan. 2017 stiftet en forening under navnet: ”Landsbyklyngen KRONJYLLAND”. I forenings vedtægter er formålet formulere på følgende måde: ”§ 3: Formålet søges opnået gennem: Opbygge fællesskaber og netværk på tværs af landsbysamfund til gavn for […]