Troels og den “lange” proces

I forrige uge var der inviteret til møde, hvor borgere, foreninger, erhverv og institutioner blev orienteret om rammerne for den længste proces i Landsbyklynge projektet. Afstanden er stor på Langeland, og den lange afstand bliver et væsentligt element i processen. Af ansøgningen fremgår det bl.a. at Landsbyklynge Langeland har som overordnet ønske at blive ”En […]