Infoskærme til udbredning af budskaber

Hej Landsbyklynger. I Tønder kommune har man netop uddelt 20 infoskærme til 10 landsbyer. Skærmene bruges som digitale infotavler på samlingssteder. Aktiviteter kan annonceres på kryds og tværs direkte hos nabobyens købmand eller skole m.m. Infoskærmene kan automatisk hente data fra DGI’s Infoland hjemmesider. Derudover kan man nemt indsætte tekst, billeder, videoklip lokalnyheder og meget […]