Fyrstelig stolthed på Fyn

I Svendborg Kommune ligger nu landsbyklyngen Gudmekongens land. Vi byder klyngen velkommen og ser frem til samarbejdet. Landsbyklyngen udgør den nordøstlige del af Svendborg Kommune. Klyngens afgrænses geografisk af Nyborg mod nord, mod øst stødes op til langelandsbæltet og mod syd, åbner klyngen op mod resten af Svendborg Kommune. Vejstrup Ådal udgøre den fysiske afgræsning […]

VestRum – Strategiplanen klar

Landsbyklynge VestRum, et af de fem pilotforløb, er nu så langt i deres arbejde, at strategiplanen ligger klar. http://www.landsbyklynger.dk/~/media/landsbyklynger/filer/rapporter%20om%20pilotprojekter/strategiplan%20vestrum.pdf?la=da