Viden

Læs om erfaringerne og den opsamlede viden fra landsbyklyngerne indtil nu.

Her kan du downloade alt udgivet materiale om landsbyklynger i forbindelse med Pilotprojekt Landsbyklynger og Kampagnen Landsbyklynger.

Landsbyklynger som Bæredygtig Udviklingsstrategi - Muligheder, Barrierer og Parametre
Forundersøgelsen afdækker eksisterende landsbyklynger og undersøger muligheder og udfordringer i arbejdet med landsbyklynger.

Evaluering af Pilotprojekt Landsbyklynger
Her bliver resultaterne fra de fem pilotforløb undersøgt, og der kigges frem imod Kampagnen.  

Landsbyklynger - De første erfaringer
I folderen opsummeres hovedresultaterne fra evalueringsrapporten.

Landsbyklynger - Landsbyer står stærkere sammen. Inspiration til jer, der vil styrke livet på landet 
I folderen kan du blive inspireret af landsbyklyngetanken, og du kan læse om konceptet, processen bag og resultaterne heraf.