Viden

Læs om erfaringerne og den opsamlede viden fra landsbyklyngerne indtil nu.

En vigtig del af projekt Landsbyklynger er at undersøge, hvad det betyder for mindre lokalsamfund at samarbejde.

Står landsbyer stærkere, når de står sammen?

Kan samarbejdet styrke livet i landsbyerne?

Hvad er afgørende for, om en landsbyklynge bliver en succes?

Disse er blandt en lang række andre spørgsmål, noget af det, som kampagnen ønsker at besvare. Jo længere projektet skrider frem, desto flere erfaringer vil der kunne deles, og mere viden vil blive faktuel. Du kan pt. læse om den indledende forundersøgelse og pilotprojekterne.

Læs mere her om forundersøgelsen Landsbyklynger som Bæredygtig Udviklingsstrategi - Muligheder, Barrierer og Parametre. Undersøgelsen afdækkede eksisterende landsbyklynger og undersøgte muligheder og udfordringer i arbejdet med landsbyklynger.

Læs mere her om evalueringen af de fem pilotprojekter i Evaluering af Pilotprojekt Landsbyklynger. Her blev resultaterne fra de fem pilotforløb undersøgt, og der kigges frem imod Kampagnen.  

I folderen Landsbyklynger - De første erfaringer opsummeres hovedresultaterne fra evalueringsrapporten. Du kan læse folderen her.  

I folderen Landsbyklynger - Landsbyer står stærkere sammen. Inspiration til jer, der vil styrke livet på landet kan du både blive inspireret og læse om konceptet, processen bag og resultaterne heraf. Du kan læse folderen her.