Rundt om Hammer Bakker - stærkere sammen

Med udgangspunkt i det naturskønne skovområde Hammer Bakker nord for Aalborg, ønsker byerne i landsbyklyngen at skabe et nyt fællesskab og samarbejde på tværs af bakkerne. Hammer Bakker indeholder mange muligheder, så de involverede parter skal gennem medvirken i projektet lære at se skoven for bare træer.

Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker - stærkere sammen! består af samfundet omkring Hammer Bakker i Aalborg Kommune. I umiddelbar nærhed til den skovklædte bakkeø ligger de fire byer Vodskov, Vestbjerg, Grindsted og Uggerhalne. I længere afstand, men stadig med tilknytning til området ligger byerne Sulsted, Langholt og Tylstrup samt landsbyerne Brændskov og Ajstrup. Der bor i alt ca. 15.000 mennesker i området.

Som følge af den store forskel på byernes størrelse, har de også forskellig prioritet og status i den kommunale planlægning. Rammevilkårene for udvikling er derfor forskellig, hvilket medvirker til en uens udvikling af de enkelte byer. Det bliver derfor en vigtig prioritet for klyngen at arbejde for, at alle byerne skal have del i udviklingen. På den baggrund skal dialogen med kommunen ikke længere foregår med udgangspunkt i de enkelte lokalsamfund, mens i stedet med fokus på en sammenhængende udvikling af hele området.

Vodskov er med sin placering tæt på Aalborg og sine 4.400 indbyggere ikke udfordret af de klassiske landdistriktsproblematikker. Når byen alligevel indgår i klyngen skyldes det primært, at den i mange henseender fungerer som driver og centerby for hele området.

Forbedring af det eksisterende samarbejde

De seks samråd, som landsbyklyngen er organiseret omkring, arbejder allerede sammen om en række projekter. Derudover samarbejder enkelte af samrådene jævnligt om konkrete aktiviteter som eksempelvis idrætsaktiviteter og etableringen af en cykelsti mellem byerne. Der er således allerede nu etableret en forståelse af en fælles enhed, som der fremadrettet skal arbejdes videre med.

Området ønsker ligeledes med deltagelse i projektet at øge samrådenes samarbejde på et strategisk plan, som altså ligger ud over de nuværende konkrete samarbejdsopgaver. Ligeledes er det et ønske, at byerne bliver bedre til at gøre brug af samrådene, for herigennem at styrke samrådenes koordinerende rolle i landsbyklyngen.

Endvidere ønsker man med deltagelse i projektet at engagere nye frivillige ildsjæle. Det bliver derfor en vigtig opgave at rekruttere nye foreningsaktive i processen.

Konkrete opgaver for landsbyklyngen

De rekreative faciliteter, som Hammer Bakker byder på, er i dag i høj grad etableret til fordel for besøgende udefra og ikke med udgangspunkt i lokalsamfundene. Landsbyklyngen vil derfor arbejde med at sikre rekreative områder, som skal komme lokalbefolkningen til gode. Uden det får betydning for turismen i området, som stadig er af stor betydning. Ligeledes er det en stor prioritet i landsbyklyngen at arbejde for etableringen af et rutenet, som skal forbinde byerne bedre til hinanden. På den måde håber man, at byerne på tværs af bakkerne vil forenes i både bogstavelig og overført betydning.