Favrskov4ren

Favrskov4ren er en viderebygning på et i forvejen godt samarbejde. Ønsket er, at man med tiden sammen i et fællesskab kan skabe synergi og derved tilbyde "hele pakken"

Favrskov4ren er navnet på et samarbejde mellem de fire landsbyer Laurbjerg, Houlbjerg, Granslev og Bøstrup i Favrskov kommune. De fire landsbyer har fælles skoledistrikt, og skolen er også det centrale bindeled for samarbejdet.

I favrskov4ren hedder landsbyerne fortsat, hvad de altid har heddet, for det er ikke en sammenlægning, de har gang i, men derimod et samarbejde, der skal komme alle fire byer til gavn. Siden 2016 har Favrskov4ren arbejdet med at støtte og styrke udviklingen af området og være med til at profilere det.

Nu søger de at udbygge samarbejdet og få udviklet en helhedsplan for området: ”Landsbyer har svært ved at overbevise omverdenen om deres berettigelse i en verden, der er præget af stadig større storbyer. Landsbyer har svært ved at hamle op med storbyernes tilbud, hvor alt er på et sted. Med når landsbyer står sammen som Favrskov4ren, så har de – selvom tingene ligger lidt spredt – alt på et sted. Der er ikke længere transporttid mellem tilbuddene i landsbyerne end mellem tilbuddene i en storby,” skriver de bl.a. i deres ansøgning til projektet.  

Favrskov4ren vil understøtte udviklingen og være det bindeled, som sikrer, at hver eneste forening/institution ikke kæmper alene, men i stedet støtter og hjælper hinanden. Favrskov4ren vil danne rammerne og samle ressourcerne, som alle så kan trække på: ”Hver enkelt by har svært ved at tilbyde hele pakken alene. Ved at stå sammen kan vi skabe en bedre synergi i området, samtidig med at vi kan fremstå mere attraktive for omverdenen, og tiltrække nye borgere,” konkluderes det i ansøgningen.