De 5 ved Tissø

Landsbyklyngen De 5 ved Tissø i Kalundborg ønsker at videreudvikle det samarbejde, som allerede eksisterer i dag. De ønsker at få flere aktører med i samarbejdet for derigennem at skabe nye metoder til udvikling af landsbysamfund.

Landlig idyl og fred og ro er det, der kendetegner landsbyerne Ubby-Jerslev, Sæby-Hallenslev, Buerup, Jorløse og Reerslev - lokalt kendt som ”De 5 ved Tissø”. De er placeret i det kuperede landskab i den østlige del af Kalundborg kommune øst for Tissø og op mod Åmosen. I området ønsker man at skabe udvikling, men også sammenhæng og balance mellem bosætning og landbrug.

De fem landsbyers lokalråd og beboerforeninger samarbejder allerede, og for år tilbage udarbejdede de sammen udviklingsplanen "Langt fra centret, men alligevel midt i det hele” for området. Nu ønsker landsbyerne, sammen med Kalundborg Kommune at etablere en landsbyklynge: ”Nu mener vi, at tiden er moden til at prøve at fremme samarbejdet yderligere – og gerne udvide med flere aktører i lokalområderne, for at få afprøvet og skabt nye metoder til udvikling af landsbysamfundene”.

Området er udfordret af et faldende befolkningstal, der gør, at grundlaget for opretholdelsen af basale faciliteter som skoler, børnehaver og busruter bliver undergravet. Desuden er adgangen til naturen herunder Tissø og skovene en udfordring. Med udgangspunkt i de udfordringer vil man bl.a. sammen arbejde med bosætning og adgang til naturen.
Men også med at skabe bedre sammenhæng mellem landsbyerne i form af en styrket infrastruktur.