Ny klynge

Ønsker I at etablere en landsbyklynge? Læs mere om mulighederne her.

I et samarbejde mellem DGI, Realdania og Lokale og Anlægsfonden samt en række af landets kommuner er der i dag etableret i alt 29 landsbyklynger. Fem i et indledende pilotprojekt og 24 i kampagnen Landsbyklynger. Vi vil på Sekretariat for landsbyklynger, som drives af DGI, dog stadig gerne bidrage til, at danmarkskortet får tilføjet yderligere landsbyklynger.  

Hvordan kan vi hjælpe

Vi har på Sekretariat for landsbyklynger erfaring fra 29 landsbyklynger landet over. Vi kender derfor til de udfordringer, der opstår undervejs, og vi ved, hvad der kræves for at nå i mål. Vi kan tilbyde en gennemarbejdet og testet metode, som vi ved virker, og som vi ved skaber resultater.

Hvad enten I ønsker sparring i form af indledende samtaler og refleksioner, hjælp til dataindsamling og –analyse eller konsulentbistand til en fuldstændig gennemførelse af den lange proces, står vi klar til at hjælpe jer. 

I et landsbyklyngesamarbejde er det en styrke, når der trækkes på eksterne kompetencer, som kan inspirere og drive processen og give et friskt blik på klyngen udefra. Netop dét, får man ved lade os inspirere, vejlede og facilitere processen.

Hvad skal I være opmærksomme på? 

Skal I have succes som en landsbyklynge, er det vigtigt, at ønsket om forandring kommer nedefra og er forankret hos en bred vifte af lokale aktører. Der skal være en lokal opbakning eller et netværk/en forening, som kan sikre den lokale forankring. 

Det er afgørende, at kommunen bakker op om klyngen. Både på grund af økonomien, som skal til, men også for at sikre overensstemmelse mellem deres politikker på området, og jeres visioner for klyngen.

Er en klynge løsningen i jeres lokalområde?

Hvis en landsbyklynge skal være løsningen i jeres lokalområde, er der en række kendetegn, som skal gøre sig gældende. Bl.a. er det vigtigt, at:

  • Jeres område står over for landdistriktsrelaterede udfordringer, der nødvendiggør en omstilling og tilpasning og motiverer udviklingen af en landsbyklynge.    
  • Jeres område indeholder stedsspecifikke muligheder, der kan danne udgangspunkt for en ny, positiv udvikling med udgangspunkt i landsbyklyngen.   
  • Klyngen udgør en enhed med en enten geografisk, identitetsmæssigt eller historisk afgrænsning.
  • Der blandt de deltagende parter er en stærk motivation for at indgå i samarbejdet og deltage i en fælles udvikling.    
  • Udviklingen af landsbyklyngen inddrager en mangfoldighed af lokale aktører (fx lokalråd, skoler, idrætsklubber, forsamlingshuse mv.)      
  • Etableringen af en landsbyklynge skaber synergi med øvrige initiativer og planer i kommunen