Deltag

Alle kommuner med landsbyer, som ønsker at styrke livskvalitet og lokal udvikling gennem samarbejde, kan deltage i projektet.

Gode råd før I søger

Ønsket om forandring skal komme nedefra og skal helst være forankret hos en bred vifte af lokale aktører.

Det er en styrke, hvis der kan trækkes på eksterne kompetencer, som kan inspirere og drive processen og give et friskt blik på klyngen udefra. Netop dét, får man ved at deltage i kampagnen.  

For at være med er det vigtigt, at

 • Kommunen står som formel ansøger, men at ansøgningen udarbejdes i et samarbejde med repræsentanter for de deltagende landsbyer   
 • Kommunen har afsat midler til at gennemføre en strategiplan som led i projektet. Kommunen skal bidrage med 75.000 kr. i medfinansiering
 • Kommunen deltager aktivt i mødeaktivitet og som sparringspartner gennem hele projektet    
 • Der skal være lokal opbakning eller et netværk/en forening, der kan sikre lokal forankring

Hvordan søger I?

Man kan løbende søge om at være med i kampagnen . Man søger om at deltage i kampagnen gennem en kortfattet ansøgning (5-10 sider). Ansøgningen skal udarbejdes efter dispositionen i ansøgningsvejledningen og sendes elektronisk til sekretariat@landsbyklynger.dk.

 

Udvælgelse af klynger

Ansøgning og udvælgelse af projekter foregår løbende. Projekter vil blive udvalgt af kampagnens styregruppe, som består af:

 • Stine Lea Jacobi, Realdania
 • Carsten Blomberg, DGI    
 • Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden

Der vil i udvælgelsen af landsbyklynger blive lagt vægt på:

 • At det pågældende område står over for landdistriktsrelaterede udfordringer, der nødvendiggør en omstilling og tilpasning og motiverer udviklingen af en landsbyklynge.        
 • At området indeholder stedsspecifikke muligheder, der kan danne udgangspunkt for en ny, positiv udvikling med udgangspunkt i landsbyklyngen.
 • At klyngen udgør en enhed enten geografisk, identitetsmæssigt eller historisk – eller at der på anden måde kan argumenteres for klyngens afgrænsning.
 • At der blandt de deltagende parter er en stærk motivation for at indgå i samarbejdet og deltage i en fælles udvikling.
 • At udviklingen af landsbyklyngen inddrager en mangfoldighed af lokale aktører (fx lokalråd, skoler, idrætsklubber, forsamlingshuse mv.)        
 • At etableringen af en landsbyklynge skaber synergi med øvrige initiativer og planer i kommunen.